Usługi cięcia plazmą CNC

Usługa ta polega na topieniu i wyrzucaniu metalu ze szczeliny cięcia silnie skoncentrowanym łukiem elektrycznym o dużej energii kinetycznej, jarzącym się między elektrodą nietopliwą a ciętym przedmiotem. Przepuszczanie strumienia sprężonego gazu przez jarzący się łuk elektryczny powoduje jego jonizację i dzięki dużemu zagęszczeniu mocy wytwarza się strumień plazmy. Chłodzone ścianki dyszy powodują zawężanie kolumny łuku. Wysoka temperatura w jądrze łuku (10000÷30000K) i bardzo duża prędkość strumienia powodują, że cięty materiał jest topiony i wydmuchiwany ze szczeliny.

Usługa cięcia palnikiem plazmowym CNC metali i stali jest bardzo wydajna, dodatkowo gwarantuje wyjątkowo dobrą jakość ciętej krawędzi. Cięcie palnikiem plazmowym CNC można również przeprowadzać na metalach i stalach grubszych niż przy obróbce laserowej. Naszą siedzibę w Wielopolu najczęściej odwiedzają klienci z Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa, ale zapraszamy również klientów z innych miast.