Usługi spawalnicze

Spawanie to kolejny rodzaj obróbki, który możemy Państwu zaoferować.

Wykwalifikowana i doświadczona kadra pracowników a także nowoczesne urządzenia i stanowiska pracy gwarantują bardzo dobrą jakość i trwałość wytwarzanych spoin i łączonych elementów. Nasza firma oferuje Państwu usługi z zakresu spawania następującymi metodami:

  • MIG
  • TIG

spawanie TIG jest metodą, która wytwarza łuk elektryczny przy pomocy wolframowej, nietopliwej elektrody. Cały proces spawania TIG odbywa się przy osłonie z gazu obojętnego, którym najczęściej jest argon bądź hel. Gaz ten ma na celu ochronę elektrody i spoiny przed utlenieniem. Spawanie TIG stosuje się najczęściej do spawania stali nierdzewnej oraz pozostałych stali wysokostopowych. Ponadto spawanie TIG stosuje się do spawania tytanu, miedzi, aluminium, niklu oraz innych stopów. Spawanie TIG bardzo często wykorzystywane jest do spawania rur oraz cienkich blach. Jest wykorzystywane nie tylko w przemyśle metalowym, ale również m.in.: w spożywczym, chemicznym, czy samochodowym.

Zalety spawania TIG:

  • wysoka jakość spoin
  • wysoka czystość spoin
  • możliwość spawania wielu różnych materiałów, w tym nawet bardzo cienkich blach
  • brak rozprysku metalu ciekłego

spawanie MIG w przeciwieństwie do spawania TIG wykorzystuje elektrodę topliwą. Spawanie MIG polega, więc na łuku elektrycznego pomiędzy spawanym materiałem, a topliwą elektrodą, którą jest podawany w sposób ciągły drut. Cały proces spawania MIG odbywa się przy osłonie z gazu obojętnego tj. argon bądź hel. Spawanie MIG jest dziś najszerzej stosowaną metodą spawalniczą. Spawanie MIG jest najczęściej stosowane do spawania magnezy, miedzi, aluminium oraz innych metali nieżelaznych i ich stopów. Tę metodę spawania wykorzystuje się bardzo często w przemyśle ciężki oraz maszynowym, w branżach remontowych, a także konserwacyjnych.

Zalety spawania MIG:

  • bardzo wysoka wydajność spawania
  • możliwość spawania różnego typu materiałów
  • bardzo dobra jakość spoin